Người chiến thắng và nạn nhân

Mọi thứ xảy ra trên cuộc đời đều có thể đến với bạn, có thứ tốt thứ xấu chúng ta không thể biết trước được cũng không thể né tránh được bạn phải đối diện với nó và mỗi sự việc hiện tượng ấy sẽ là kết quả hay hậu quả là do chính chúng ta quyết định bằng cách phản ứng với nó, phản ứng tích cực > kết quả, phản ứng tiêu cực > hậu quả