Những người thành công không phải sau một đêm ngủ dậy là họ có thể đạt được điều đó. Hầu hết mọi người chỉ nhìn thấy mọi thứ trong nháy mắt bao gồm: thành công, hạnh phúc, sự giàu có, một sự nghiệp vĩ đại và được mọi người nể trọng,….

Để thành công bạn phải sử dụng mỗi ngày như là cơ hội để cải thiện, để trở nên tốt hơn, để tiến gần hơn một chút đến với mục tiêu của bạn. Nghe thì có vẻ giống như bạn đang bận rộn với lịch trình công việc dày đặc của mình nhưng bạn càng hoàn thành xuất sắc công việc, bạn càng muốn làm, bạn sẽ muốn bản thân mình lên một tầm cao mới. Vì vậy miễn là nỗi khát khao thành công của bạn đủ lớn, bạn sẽ luôn có sức mạnh nội lực để đạt được nó.

Hãy sử dụng tham vọng của mình, hành động mỗi ngày và 17 trích dẫn động lực này để thực hiện.

1.Your limitation – It’s only your imagination (Giới hạn của bạn, đó chỉ là trí tưởng tượng của bạn mà thôi!)

2.Push yourself, because no one else is going to do it for you (Tự thúc đẩy bản thân, bởi vì không ai khác làm điều đó thay bạn)

3.Sometimes later becomes never. Do it now (Đôi khi sau này trở thành không bao giờ. Hãy làm ngay từ bây giờ!)

4.Great things never come from comfort zones (Những điều tuyệt vời không bao giờ đến từ vùng thoải mái)

5.Dream it. Wish it. Do it (Mơ nó đi. Muốn nó. Làm đi.)

6.Success doesn’t justs find you. You have to go out and get it. (Thành công không tự tìm thấy bạn. Bạn phải đi ra ngoài và có được nó.)

7.The harder you work for something, the greatẻr you’ll feel when you achive it. (Bạn càng làm việc chăm chỉ cho một cái gì đó, bạn càng cảm thấy tuyệt vời hơn khi đạt được nó)

8.Dream bigger. Do bigger (Ước mơ lớn hơn. Làm lớn hơn)

9.Don’t stop when you’re tired. Stop when you’re done. (Đừng dừng lại khi bạn mệt mỏi. Hãy dừng lại khi bạn hoàn thành)

10.Wake up with determination . Go to bed with satisfaction (Hãy thức dậy với sự quyết tâm. Đi ngủ với sự hài lòng)

11.Do something today thay your future self will thank you for (Hãy làm một cái gì đó trong ngày hôm nay để bản thân bạn trong tương lai phải cảm ơn điều đó)

12.Little things make big days (Những điều nhỏ bé làm nên ngày trọng đại)

13.It’s going to be hard, but hard doesn’t mean impossible (Sẽ khó, nhưng khó không có nghĩa là không thể)

14.Don’t wait for opportunity. Creatr it. (Đừng chờ cơ hội. Hãy tạo ra nó.)

15.Sometimes we’re tasted not to show out weaknesses but to discover our streangths (Đôi khi chúng tôi được thử nghiệm không phải chỉ để tìm ra điểm yếu của mình mà là khám phá điểm mạnh của chúng tôi)

16.The key to success is to focus on goals, not obstacles (Chìa khóa thành công là tập trung vào mục tiêu, không phải trở ngại)

17.Dream it. Believe it. Build it. (Mơ nó đi. Tin vào điều đó và xây dựng nó)